Privacy verklaring

Privacyverklaring

DOEL VAN DE VERENIGING
De Wintersport Vereniging Midden Nederland (WVMN) is een afdeling van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV, www.wintersport.nl). De belangrijkste doelstelling van WVMN is leden in staat te stellen zich optimaal, sportief en op een plezierige wijze voor te bereiden op de wintersport. Via WVMN kunnen de leden deelnemen aan diverse (maandelijkse) activiteiten, reizen en samen bewegen.
De communicatie met de leden gaat via de website: www.wvmn.nl en door middel van nieuwsbrieven. Dit zijn a-periodieke bulletins, DigiSki en een kortere versie DigiFlits.

PRIVACY, bescherming persoonsgegevens
De WVMN doet er alles aan om uw privacy te waarborgen, en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Zij verzamelt en verwerkt de volgende gegevens van de leden:
1) Naam, 2) adres, 3) woonplaats, 4) telefoonnummer(s), 5) e-mailadressen, 6) lidnummer en type lidmaatschap van de Nederlandse Ski  Vereniging, 7) bankrekeningnummer, 8) betaalwijze, 9) of de contributie van het lopende verenigingsjaar betaald is, 10) datum van opzeggen als lid, en 11) geboortedatum
Het doel van het verzamelen van gegevens 1 t/m 9 is ledenadministratie, informatieverstrekking,  uitnodiging voor bijeenkomsten, en contributieheffing.
Aangezien foto’s van minderjarigen niet zonder toestemming van de ouders op de website geplaatst mogen worden, wordt aan de hand van de geboortedatum bepaald of een lid meerderjarig is.
De bewaartermijn loopt tot 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Elk lid heeft:

  • Het recht om zijn gegevens op te vragen.
  • Het recht om de gegevens te laten corrigeren.
  • Het recht om afbeeldingen niet op de website of nieuwsbrief te plaatsen
  • Het recht om geen nieuwsbrieven te ontvangen

De gegevens worden opgeslagen in een Excel-bestand dat beschermd is met een wachtwoord. Een bestuurslid is verantwoordelijk voor het beheren en up-to-date houden van dit bestand. De andere bestuursleden krijgen, wanneer dit nodig is, per e-mail een kopie van de meest recente versie van dit bestand (beschermd met wachtwoord) en slaan die kopie eventueel (met wachtwoord beschermd) op.
Bestuursleden tekenen een geheimhoudingsverklaring waarin zij te kennen geven de gegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Na hun aftreden wissen zij eventuele opgeslagen kopieën.
De persoonsgegevens zijn strikt voorbehouden voor boven genoemde doelen en worden nimmer ter beschikking gesteld aan derde partijen of personen zonder uitdrukkelijke schriftelijke (e-mail) toestemming van de betreffende persoon.

E-mail adressen zijn ook opgeslagen bij de provider (www.laposta.com) van de nieuwsbrieven, beveiligd met een wachtwoord. Deze provider heeft een verklaring opgemaakt, waarin deze te kennen geeft de e-mail adressen geheim te houden en alleen te zullen gebruiken voor verzending van communicatie aangaande de WVMN.

WEBSITE
De website www.wvmn.nl bevat algemene informatie over de vereniging en een geïllustreerde agenda voor de activiteiten en bijeenkomsten die voor de leden worden georganiseerd.
De leden van het bestuur zijn bereikbaar via zogenoemde functionele e-mailadressen, bijvoorbeeld: secretaris@wvmn.nl. Op deze wijze zijn persoonsgegevens afgeschermd.
Voor alle leden geldt dat er geen persoonsgegeven zijn opgeslagen op de website en derhalve daar ook niet kunnen worden gevonden.
Het beheer van de website is in handen van één van de bestuursleden. De toegang is beschermd met een wachtwoord.
De provider van de website is www.yourhosting.nl
De website is SSL-beveiligd voor het doorgeven van persoonsgegevens van nieuw-aangemelde leden via een formulier.