Bestuurswissel tijdens ALV

Donderdagavond 19 oktober werd in de Engel in Houten de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Maar liefst 23 aanwezigen (bijna 25% van de leden) waren aanwezig. Na wat geklungel met de beamer kon Antoinette de vergadering openen. Bijna alle agendapunten gingen als een scherp mes door de boter.

Maja (l) en Antoinette (r)

Maja (l) was aftredend als secretaris en niet herkiesbaar. Zij werd bedankt door voorzitter Antoinette met een mooie bos bloemen voor haar inzet gedurende 9 jaar voor de vereniging.

Twee voor twaalf meldde zich een nieuwe secretaris. Jeanet Poelstra gaat deze functie in het bestuur de komende 3 jaar vervullen. Met applaus werd zijn ‘geinstalleerd’.

Bestuur: Jeanet (l), Coos (m), Antoinette (r)

vlnr Jeanet, Coos, Antoinette

Na nog een rondvraag-rondje sloot Antoinette de vergadering en konden de aanwezigen richting de bar en de bitterballen.