ALV 21 oktober 2021

Donderdagavond 21 oktober werd voor het eerst weer een ‘fysieke’ Algemene Ledenvergadering gehouden in de Engel in Houten.

Liefst 27 aanwezigen tekenden de presentielijst. Toch ongeveer 25% van het aantal leden. En dat is een hoog percentage.

Na een bakje koffie of thee met een lekker koekje of chocolaatje nam iedereen plaats aan de U-vormige tafelopstelling met het bestuur tegenover zich. Antoinette opende de vergadering en toverde de agenda op het grote scherm. Het werkte gelukkig!

De agenda werd afgewerkt met de gebruikelijke punten. Maja deed verslag van het afgelopen verenigingsjaar en de activiteiten. Hierna was Coos aan de beurt voor de financiën. Er was weinig gebeurd. Door een extraatje van de Nederlandse Skivereniging vanwege Corona werd het jaar zelfs met een positief saldo afgesloten.

Rien en Eef hadden de boekhouding gecontroleerd en behoudens een tikfoutje geen onregelmatigheden aangetroffen. Zij stelden de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen voor de gevoerde administratie. Met applaus stemde de vergadering met dit voorstel in.

Daarna een altijd heikel punt. Wie wil het volgend jaar de kas controleren? Rien had het twee jaar gedaan en was aftredend. Voor Eef was het zijn eerste jaar en hij mag nog een jaar. Na wat heen en weer kijken, wijzen, bleek Frans als eerste weer boven tafel te komen om deze taak op zich te nemen. Hij weet als voormalig penningmeester van de hoed en de rand. Eef wilde graag een vrouw in de commissie. Dat lukte dit keer niet, maar Nienke melde zich als reserve en mag over 2 jaar met Frans deze taak uitvoeren.

Maja had op een A6-je de uitslag van de enquête welke onder de leden recent is gehouden over het voortbestaan van de vereniging. Kort en bondig willen de deelnemers dat we als club verder gaan. We hebben een gezamenlijke interesse, wintersport. Maar ook de gezelligheid met en onder elkaar in het bos of bij de activiteiten blijken waardevol. Een aantal te organiseren activiteiten werd genoemd van parachutespringen, wadlopen tot de bekende wandeltochten.

Dan de bestuursverkiezing. Jose en Peter waren aftredend en stelden zich niet herkiesbaar. Hierdoor kwamen de bestuursplekken voor PR&Communicatie respectievelijk Activiteiten vrij. Helaas wilde van de aanwezigen niemand zich hiervoor beschikbaar stellen. Het bestuur bestaat daarom uit ‘slechts’ de voorzitter, secretaris en penningmeester. Antoinette dankte Jose en Peter voor hun inzet de afgelopen 3 jaar en overhandigde ze een bloemetje en een fles. Zie het bericht op de website hierover.
Wat betreft de activiteiten kwam vanuit de vergadering wel de suggestie om als iemand een idee heeft voor een activiteit hij of zij deze dan ook al dan niet met hulp zelf organiseert. Uiteraard in overleg met het bestuur. Dit blijkt een goede gedachte.
Voor de communicatie kan men een beroep blijven doen op Eef als webmaster. Toch zou het mooi zijn als iemand zich opwerpt als redacteur van nieuwsberichten op de website en de nieuwsbrieven. Stukkies schrijven is niet het probleem maar hoe dit digitaal te verwerken. Vooralsnog geen kandidaten die zich hiervoor hebben gemeld.

Tenslotte nog een korte rondvraag waarbij webmaster Eef voorstelde om de inschrijvingen en betalingen via de website te laten lopen. Doel is dat zowel de organisatie als de penningmeester op de hoogte zijn van wie er wil deelnemen. Hier wordt aan gewerkt.

Antoinette sloot na een uurtje de vergadering. Iedereen dank voor de aanwezigheid en deelname. Tijd voor de borrel en bitterballen aan de bar van de Engel.