José en Peter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering waren José en Peter aftredende bestuursleden en niet herkiesbaar.

José was bestuurslid voor de PR en Communicatie. Ze was co-webmaster en verzorgde de Digiflitsen en Miniskis.

Peter hield zich vooral bezig met de Activiteiten. Helaas door Corona was het laatste jaar heel erg rustig.

Antoinette sprak beide toe en bedankte ze voor hun inzet de afgelopen jaren. Geassisteerd door Maja ontvingen José en Peter een mooie bos bloemen en een fles met onbekende inhoud.

Helaas bood tijdens de vergadering nog niemand zich aan als vervanging. Alsnog interesse? Meld je dan bij het bestuur via het contactformulier of gewoon in de zaal of in het Panbos.